Osterøy kommune

Vi har ledig stilling ved Psykisk helse og rusomsorg

Fagarbeidar - Psykisk helse

 

Kort om stillinga:

Eininga psykisk helse og rusomsorg består av bufellesskap, psykiatrisk heimeteneste, kommunepsykolog og tilbodet Kroken som gjev tenester til personar med rusproblem. Vi har no ledig ein 100% stilling som høyrer til bufellesskapet.

Raus bufellesskap er lokalisert i Haus sentrum på Osterøy. Nord Europas største innlandsøy. Anten du bor på Osterøy eller fastlandet er Haus aldri langt unna. Frå Bergen sentrum brukar du ca 35 minuttar med bil om du legg turen over Osterøybrua! Og køen går motsatt veg- både til og frå jobb. 

Det er langvaktsturnus i bufellesskapet: 12 timer i vekedagar per vakt, 10 timar i helg og arbeid kvar 4. helg. 

I Raus bufellesskap ynskjer me å ha fokus på heilskapeleg meistring av kvardagen. 

Raus bufellesskap er eit resultat av samanslåing av to tidlegare bufellesskap. Samanslåinga blei iverksett våren 2020 og var noko eininga hadde sett fram til i lang tid. Tenesta er under kontinuerlig utvikling og du kan vere med å gjere ein skilnad. 

Høyrast dette ut som noko for deg ynskjer me veldig gjerne å høyre frå deg! 

 

Arbeidsoppgåver:

  • Gje bistand til bebuarane i dagleglivets aktivitetar
  • Bidra til å skape eit godt sosialt fellesskap
  • Ha fokus på aktivitet i kvardagen
  • Bistå primækontakt i å lage og oppdatere tiltaksplaner
  • Styrke det sosiale nettverket til bebuarane
  • Samarbeide med pårørande, kollegaer og andre samarbeidspartnarar

 

Kompetanse:

Fagbrev med relevanse for stillinga. 

Det er ynskjeleg med erfaring frå arbeid med liknande brukargruppar.

 

Personlege eigenskapar:

Du må kunne arbeide sjølvstendig, systematisk og målretta

Du bør være ein person som liker ei utfordring, er løysingsorientert og nytenkande

Gode samarbeidsevner og tryggleik i faget er viktig.

 

 

Vi tilbyr:

Gode pensjons- og forsikringsordningar, for tida plasserte hjå KLP

Høgt fagleg nivå i kollegagruppa 

Godt arbeidsmiljø 

Løn etter gjeldande tariffavtale

 

Anna informasjon:

Krav om politiattest ved eventuell tilsetjing

Krav om førarkort klasse B

 

Søknad

Søknad skal sendast elektronisk via rekrutteringssystemet vårt. Dersom du treng hjelp med registrering av søknad, ta

kontakt med servicekontoret vårt, tlf 56 19 21 00.

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.01.2023

Tiltreding:

01.04.2023

Arbeidsstad:

Haus

Kontaktpersonar:

Adresse:

Fotlandsvegen 27 5282 Lonevåg

Kontorlokalisering: