Osterøy kommune

Osterøy kommune søkjer etter arkivmedarbeidar

Arkivmedarbeidar - Stab, støtte og utvikling

Kort om stillinga

Stillinga ligg til dokumentsenteret i Stab, støtte og utviklingsavdelinga i Osterøy kommune som har 11 årsverk. Her arbeider ein dagleg med postregistrering, kontroll og journalføring og yter brukarstøtte og rådgiving til våre sakshandsamarar. Ein bidreg og inn i digitaliseringsprosjekt i kommunen med arkivfagleg kunnskap og kompetanse. Kommunen nyttar sak- og arkivsystemet Websak frå Acos.

Arbeidsoppgåver

 • Daglege arkivrutinar som posthandtering(digitalt og papirbasert), registrering, skanning og journalføring.
 • Delta i den daglege drift av dokumentsenteret.
 • Opplæring, støtte og rådgivning til sakshandsamarar.
 • Brukarstøtte og kursvirksomhet.
 • Deltaking/ støtte inn i digitaliseringsprosjekt som krev arkivfagleg kunnskap.
 • Oppfølging av arkivarbeid ute i organsisasjonen.
 • Superbrukar i saks- og arkivsystemet.
 • Kvalitetssikring i arkivsystem og i publisering til offentleg journal.
 • Utarbeide, implementere og følge opp rutiner og rettningslinjer.

 

Kompetanse

 • Det er ønskeleg med bachelor innan arkiv eller dokumentforvaltning, men fagbrev i kontorfaget i kombinasjon med relevant praksis kan bli vurdert. Lang erfaring med dokumentforvaltning kan kompensere for manglande bachelor/fagbrev.
 • Erfaring frå bruk av elektroniske sak- og arkivløysingar og elektronisk arkivdanning er ein fordel.
 • Kjennskap til lovverk og bestemmelser som regulerer offentlege arkiv.
 • Gode IKT-kunnskaper og systemforståing.

 

Personlege eigenskaper

 • Er serviceinnstilt, positiv og fleksibel.
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne.
 • Jobber effektivt, både sjølvstendig og i team.
 • Er nøyaktig, ryddig, systematisk og kvalitetsbevisst.
 • Er ein pådrivar med god gjennomføringsevne.

 

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande tariffavtale
 • Gode pernsjon- og forsikringsvilkår
 • Fleksibel arbeidstidsordning i IA-verksemd

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.02.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Rådhuset, Lonevåg

Kontaktpersonar:

Adresse:

Osterøy Rådhus, Geitaryggen 8 5282 Lonevåg

Kontorlokalisering: