Osterøy kommune

Digitaliseringskonsulent - Helse, omsorg og sosial

Digitaliseringskonsulent - Helse, omsorg og sosial

 

Kort om stillinga:

Dette er ei nyoppretta 100% stilling innan digitaliseringsområdet i helse, omsorg og sosial. Stillinga vil bli nytta på tvers i sektoren, samt samhandle ut mot eksterne partar som til dømes IKT Nordhordland, Digi Vestland og leverandørar. Pr i dag vil stillinga ligge til heimetenesta, men dette kan bli endra ved endringar i organisasjonen. 

 

Arbeidsoppgåver:

Nokre av oppgåvene vil være:

 • Systemadministrator på ulike system
 • Administrasjons- og beredskapsansvarleg på teknologi i bruk i helse og omsorg
 • Ansvar for opplæring
 • Utviklingsansvar for teknologi i helse og omsorg
 • Bidra inn i prosjekt og nettverk internt og eksternt
 • DPIA

Det vil bli justering av oppgåver etter tilsetting som følge av at dette er ei nyoppretta stilling

Kompetanse:

 • Høgare utdanning - minimum bachelor innan heles, omsorg og sosial eller andre relevante fagområder
 • Krav om vidareutdanning innan digitalisering, velferdsteknolgi eller andre relevante fagområder
 • Ønskeleg med erfaring innan undervisning 
 • Arbeidserfaring innan digitalisering, velferdsteknologi eller andre relevante fagområder
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på nynorsk
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar:

 • Du har god struktur, planlegger og har høg arbeidskapasitet
 • Du er innovativ og lærevilling, du søker å sjå andre løsningar på etablerte sanningar
 • Du er god på å få med deg brukaren og organisasjonen inn i ein framtidsretta måte å løyse oppgåvene på
 • Du er god på formidling

Vi tilbyr:

 • Du får arbeide saman med dyktige og engasjerte medarbeidarar
 • Du får gode pensjons- og forsikringsordningar, for tida plasserte hjå KLP 
 • Du får løn etter tariff
 • Du får arbeide i ei IA-verksemd (Inkluderande Arbeidsliv) 
 • Du får får bli ein del av eit godt arbeidsmiljø

 

Anna informasjon:

I stillingar innan helse, omsorg og sosial må du framlegge politiattest som ikkje er eldre enn 3 mnd

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.01.2023

Arbeidsstad:

Osterøy kommune

Kontaktpersonar:

Adresse:

Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG

Kontorlokalisering: