Osterøy kommune Reinhald

Ringevikar reinhald

Reinhaldasvikar

Me søkjer etter ringevikarar til våre kommunale bygg, der me har dagleg reinhald. 

Arbeidsdagen startar i hovudsak kl. 6.00 eller 7.00 kvar morgon. I krevnde periodar er det mogleg med reinhald på ettermiddag/ kveld, men dagreinhald er å foretrekke. 

Det vil verte gjeve opplæring i moderne reinhald, og lønn etter gjeldande tariffavtale.

Hjå oss jobbar dei fleste i team, men det er også stader der ein jobbar aleine. 

Gode norsk kunnskapar er ein stor fordel. 

Du må ha gode samarbeidsevner og stå på vilje, og vere førebudd på at du er svett når dagen er over. 

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.02.2022

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Kommunale bygg

Adresse:

Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG

Kontorlokalisering