Osterøy kommune

Våre ledige stillingar

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidsstad
Søknadsfrist
Avdeling:
HR - Løn, personal og organisasjon
Arbeidsstad:
HR-avdelinga
Søknadsfrist:
22.08.2021
Avdeling:
Teknisk forvaltning
Arbeidsstad:
Osterøy rådhus
Søknadsfrist:
16.08.2021
Avdeling:
Helsetenester
Arbeidsstad:
Forvaltningstenesta
Søknadsfrist:
09.08.2021
Avdeling:
Valestrand skule
Arbeidsstad:
Valestrand
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Osterøytunet
Arbeidsstad:
Osterøytunet
Søknadsfrist:
08.08.2021
Avdeling:
Heimetenesta
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Heimetenesta
Arbeidsstad:
Heimetenesta
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Heimetenesta
Arbeidsstad:
Heimetenesta
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Kulturskulen
Arbeidsstad:
Osterøy kulturskule
Søknadsfrist:
31.08.2021
Avdeling:
Lonevåg skule
Haus skule
Valestrand skule
Fotlandsvåg skule
Osterøy ungdomsskule
Mjøsdalen barnehage
Fotlandsvåg barnehage
Hauge barnehage
Haus barnehage
Lonevåg barnehage
Valestrand barnehage
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
31.12.2021
Avdeling:
Osterøytunet
Bu og avlasting
Psykisk helse- og rusomsorg
Heimetenesta
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
31.12.2021

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.